Slovensko sa oslobodilo v roku 1989 od komunizmu a v 1993 sa osamostatnilo zánikom Česko-Slovenskej Federácie. Od 1.mája 2004 je Slovensko členským štátom Európskej Únie. Odvtedy udreli prevratné zmeny neskutočným tempom v celej krajine. Na šťastie ostalo veľa aj pri starom. Panenská príroda, nízke ceny, povestná pohostinnosť, život pulzujúci príjemným tempom, výborná a poctivá kuchyňa a sociálna spolupatričnosť sú toho dôkazom.

Popri rozvíjajúcom sa (automobilovom) priemysle sa teší vzrastu aj turistika. Podnebie je na to ideálne: horúce slnečné dni počas leta,  nadväzujúce na mierne jarné mesiace, sprevádzané príjemnou jeseňou, aby ich nakoniec vystriedali prudké mrazy v lone bielej zimy. Ráz krajiny svojou krásou priam vyráža dych: štíty Vysokých Tatier tiahnúce sa na severe a rozpínajúce sa do ostatných častí krajiny. Príroda je pôvodná: Slovensko je už odjakživa miestom ako stvoreným na výlety a turistiku v rozsiahlych rezerváciach uprostred panenskej prírody.