Rozloha:                          takmer 50.000 km2

Počet obyvateľov:           5,5 milion

Hustota obyvateľstva:      110 obyvateľov na km2

Forma štátu:                     republika

Ráz krajiny:                      kopcovitý s rozsiahlymi nížinami na juhu a západe

Hranice:                           Poľsko na severe

Ukrajina na východe

Maďarsko na juhu

Rakúsko na juho-západe

Česko na západe

Mena:                             Euro

Štátny sviatok:                1 september =  Deň ústavy

Hymna:                           Nad Tatrou sa blýska

Časové pásmo:               stredoeurópske (CET)

Kód krajiny pre me

dzinárodné volania:          +421

Kód krajiny pre med-

zinárodnú poštu:              SK

Kód krajiny na internete:     .sk