Slováci sú povestní svojim ľudským teplom, srdečnosťou a pohostinnosťou. Vysoko si zakladajú na svojej rodine, náboženstve, tradíciách a vlastnej minulosti. Mimo veľkých miest plynie život pomalšie, sociálna spolupatričnosť sa teší väčšej dôležitosti a všetko sa zdá jednoduchšie.
Pridlho trvajúca nadvláda komunistického režimu sa podpísala na celých generáciách. Sú to hlavne starší ľudia, ktorí sú trvale poznačení. Mladí sa dokážu ľahšie prispôsobiť modernej dobe. Vo veľkých mestách sú jej výdobytky všade viditeľné.

Jazyk
Slovenčina znie na prvé počutie ako neskonale ťažká a zložitá reč. Pre priemerneho cudzinca takmer nezvládnuteľná. Druhým jazykom, ktorým je možné sa všade dohovoriť je Čestina. Staršie generácie si vedia poradiť aj s Ruštinou. Pre väčšinu turistov mimo Východnej Európy sú to všetko nezvládnuteľné jazyky. Mládež často ovláda Angličtinu alebo Nemčinu. Pre starších ostane komunikácia so zahraničnými návštevníkmi skutočnou výzvou.

Mena
Od 1. januára 2009 Slovensko prijalo novú menu Euro a tým zanikla stará menová jednotka Slovenskej Koruny. V porovnaní s krajinami Západnej Európy sú ceny na Slovensku neskutočne nízke. Predovšetkým služby a produkty pochádzajúce zo Slovenska sú veľmi lacné. Ďalší z dôvodov, prečo je Slovensko ako krajina na strávenie dovolenky tak lákavé.